Vi skapar en mötesplats mellan Unionen Chef och Lunds universitet

 

NYTT se frukostföreläsningar

OBS ändring i frukostföreläsningarna, se nedan.

Utvecklas som chef med hjälp av aktuell forskning som ger oväntade och nya perspektiv på ledarskapets förändrade villkor!

Ledarskapsarenan är ett initiativ där chefernas utveckling och arbetssituation står i fokus. Under träffarna diskuterar chefens roll och ledarskap i ett vidare perspektiv än man gör i traditionella chefsutbildningar. Diskussionerna leds av forskare från Lunds universitet och tar avstamp i aktuella föreläsningar kring chefs- och ledarskapsfrågor.

Anmäl dig till uppdragsutbildningen Excellence in Leadership 30hp! Ett unikt ledarskapsprogram för Unionen Chefs medlemmar.  

Vi tackar för gott samarbete kring vårens populära frukostföreläsningar. En ny spännande föreläsningsserie pågår nu under hösten 2016, se datum nedan. De går också för den intresserade att anmäla sig till det nya webbaserade kursprogrammet (Excellence in Leadership 30 hp, studietakten är på en utökad halvfart). Programmet utgör en så kallad uppdragsutbildning där Unionen Chef står för merparten av kostnaden. Arbetsgivare kan för en subventionerad programavgift erbjuda sina chefer en meriterande universitetsutbildning inom ledarskap.

Frukostföreläsningar

Nästa frukostföreläsning är 22 september kl 8:30-11.00 (frukost från kl 8:00) då kommer Tomas Jungert att berätta om:  ”Arbetsmotivation – hur kan chefer/ledare skapa en ökad motivation hos sina medarbetare?”

Tomas Jungert kommer från psykologiska institutionen vid Lunds universitet.

Tid: Torsdagen den 22 september kl. 8:00 – 11:00, inkl. frukost.
Plats: Biskopshuset
Lund Universitet, Biskopsgatan 1 i Lund.

Inför 2016 så är de planerade datumen för föreläsningar:

  • 22 september 2016 –  Tomas Jungert – Arbetsmotivation – motivera sina medarbetare?”
  • 20 oktober 2016 – mer information kommer
  • 17 november 2016 – mer information kommer

Varmt Välkomna!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan till frukostföreläsningarna görs här:

http://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/ledarskap-i-forandring

Kursanmälan görs uppe till höger under fliken ”Anmälan och kursinformation.