Vi skapar en mötesplats mellan Unionen Chef och Lunds universitet

 

NYTT se frukostföreläsningar

OBS ändring i frukostföreläsningarna, se nedan.

Utvecklas som chef med hjälp av aktuell forskning som ger oväntade och nya perspektiv på ledarskapets förändrade villkor!

Ledarskapsarenan är ett initiativ där chefernas utveckling och arbetssituation står i fokus. Under träffarna diskuterar chefens roll och ledarskap i ett vidare perspektiv än man gör i traditionella chefsutbildningar. Diskussionerna leds av forskare från Lunds universitet och tar avstamp i aktuella föreläsningar kring chefs- och ledarskapsfrågor.

Anmäl dig till uppdragsutbildningen Excellence in Leadership 30hp! Ett unikt ledarskapsprogram för Unionen Chefs medlemmar.  

Vi tackar för gott samarbete kring vårens populära frukostföreläsningar. En ny spännande föreläsningsserie pågår nu under hösten 2014 och fortsätter in över hela 2015, se datum nedan. De går också för den intresserade att anmäla sig till det nya webbaserade kursprogrammet (Excellence in Leadership 30 hp, studietakten är på en utökad halvfart). Programmet utgör en så kallad uppdragsutbildning där Unionen Chef står för merparten av kostnaden. Arbetsgivare kan för en subventionerad programavgift erbjuda sina chefer en meriterande universitetsutbildning inom ledarskap.

Frukostföreläsningar

Nästa frukostföreläsning är 12 maj kl 8:30-11.00 (frukost från kl 8:00) då kommer Rickard Hagtorn  att berätta om: ”Hur tar du beslut?

Rickard jobbar till  vardags som ledarskapskonsult och författare. Hans seminarie är avsett att väcka tankar kring och belysa beslutsfattandeprocessen samt ge möjlighet till reflektion runt det egna beslutsfattandet. Diskussionen tar sin utgångspunkt i en praktisk workshop kring beslutsfattande.

Tid: Torsdagen den 12 maj kl. 8:00 – 11:00, inkl. frukost.
Plats: Biskopshuset
Lund Universitet, Biskopsgatan 1 i Lund.

Inför 2016 så är de planerade datumen för föreläsningar:

Varmt Välkomna!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan till frukostföreläsningarna görs här:

http://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/ledarskap-i-forandring

Kursanmälan görs uppe till höger under fliken ”Anmälan och kursinformation.